Satellit forening jf. samarbejdsaftalen

Satellit forening jf. samarbejdsaftalen

01-04-2014

En satellit kan oprettes som ny eller være en eksisterende lokalforening, der ændrer status til satellit. Satellitten er administrativt tilknyttet en aktiv lokalforening.

En satellit har eget etableringsnummer og eget tilholdssted med jakker /veste.

En lokalforening kan efter aftale med anden lokalforening beslutte tilknytning som satellit. En lokalforening kan have flere satellitter tilknyttet.

Satellitten efterlever samarbejdsaftalen med Fonden for Socialt Ansvar (FSA)

Satellitten skal tilbydes at have en repræsentant i lokalforeningens ledelse.

Lokalforeningen og tilknyttede satellitters aftale om samarbejdet fremgår af lokalforeningens forretningsorden.

Lokalforeningens eventuelle satellitter fremgår af lokalforeningens samarbejdsaf-tale/forretningsorden og lokalforeningens hjemmeside.

Eventuel opløsning af en satellit følger de gældende bestemmelserne